Behöver ni industriportar?

Vet du inte vad en industriport är? Industriportar är de som rullas upp eller ner när man till exempel för varor ut och in från lager i en butik. Dem har du säkert sett? Eller portarna som rullas upp i blixtfart när brandbilarna ska ut och släcka bränder. Då ser man brandbilarna köra ut ur stora garage och kör iväg med larmet på. Industriportar behövs på alla ställen där man inte har tid eller möjlighet att öppna dörrar som tar lång tid att få upp och som stängs manuellt. Industriportar ser man även på sjukhus, när ambulanserna ska köra iväg och hämta skadade och sjuka människor. Industriportar har man i byggnader där man behöver komma ut snabbt och in lika snabbt. Det är som garageportar fast större och snabbare.

Industriport för olika verksamheter

Industrierna kan behöva industriportar in och ut ur lager eller för bilar och transporter som ska in och ut ur byggnader. För de flesta verksamheter är det snabbheten som avgör om man vill ha industriportar eller inte. De måste snabbt kunna röra sig upp eller ner.
Upp för att man snabbt behöver komma ut, och snabbt ner för att man inte vill släppa ut en massa kall luft (eller varm luft på somrarna). Det kan handla om att snabbt få ut leveranser, eller för att skydda känslig luft inne i laboratorier. Snabbheten är viktig när det kommer till produktion och logistik som inte får ta lång tid på sig.

Automatiska industriportar

För att industriportarna ska kunna vara snabba, så går de på automatik och har en motor installerad som driver dem uppåt eller neråt. Har man inte industriportar så har man kanske gallergrindar, som på grund av storlek eller konstruktion inte rör sig lika snabbt som industriportar.